Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

Khi mẹ vắng nhà - Bố con mình lộng hành thôi

Những bức ảnh ghi lại kỉ niệm giữa bố và con khi mẹ vắng nhà. Nhiều trò mới được sáng tạo ra nên bố và con có thể thoải mái với những trò tự mình tạo ra.

Thanh niên nửa cứng, nửa mềm vẫn chưa ngủ à

Các con cứ phải cười tươi roi rói nhá

Bé đã biết đến khả năng điêu khắc của bố chưa

Vẽ đi nha bố chơi game phát

Mỗi người máy cho máu

Để bố ăn cùng cho nhanh, ăn thế lâu hết lắm

Trường đua 37 độ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét