Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

Tháng 10 là tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động vì người cao tuổi trong thời kỳ mới; truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc và tinh thần hưởng ứng tham gia chăm sóc và phát huy vài trò của người cao tuổi trong các tầng lớp nhân dân, hội người cao tuổi Việt Nam đã lấy tháng 10 hàng năm được gọi là "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam"

Ngày 1/10 hàng năm cũng được gọi là ngày Quốc tế người cao tuổi được Liên hiệp quốc đặt ra nhằm tuyên truyền, cổ động, chăm sóc người cao tuổi

Việc lấy tháng 10 hằng năm là “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” nhằm làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của các cấp Đảng ủy, chính quyền, các lực lượng xã hội tham gia sự nghiệp chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi; tổ chức tốt các hoạt động về người cao tuổi, kịp thời trợ giúp từ 200.000 đến 400.000 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; huy động nguồn lực trong toàn xã hội tham gia các hoạt động về người cao tuổi; tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc tổ chức “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” hàng năm phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, lòng hiếu thảo của con cháu với bố mẹ, ông bà và tinh thần kính lão, trọng thọ; thu hút sự quan tâm của tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi.
Tuổi nghỉ hưu ở Nhật Bản là 60 tuổi, nhưng hiện vẫn có hơn 5,7 triệu người tiếp tục làm việc cho đến tận tuổi 65. Còn tại Việt Nam, cũng không có mấy sự khác biệt. Người cao tuổi vẫn tiếp tục cống hiến cho xã hội, cho gia đình, cho con cháu, vẫn theo đuổi những đam mê và cả những hưởng thụ, những ung dung tự tại mà chỉ người cao tuổi mới có được.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét